Radio Platfform

@ Gwyl y Llais

Fe ffrwydrodd Radio Platfform ar y tonfeddi ar-lein gyntaf fel rhan o Ŵyl y Llais agoriadol Canolfan Mileniwm Cymru. Yn orsaf radio dros dro unigryw, mae Radio Platfform wedi’i leoli yn ardal blaen tŷ’r Ganolfan ac fe’i cyflwynir gan bobl ifanc o’n partneriaid Grassroots a Plant y Cymoedd. Gan gydweithio â Radio Cardiff, mae’r prosiect digidol arloesol hwn yn galluogi i’r sawl sy’n cymryd rhan ddatblygu eu sgiliau darlledu drwy greu cynnwys radio ynghyd â’r cyfle i fynegi eu hunain a chynrychioli eu cymunedau drwy amryw lwyfannau ar-lein.

Cyflwynir y rhaglen drwy raglen hyfforddiant achrededig chwe wythnos o hyd sy’n rhad ac am ddim ble mae’r sawl sy’n cymryd rhan yn dod i arfer â gweithio ar y deciau, datblygu technegau cyfweld ynghyd â sut i guradu, amserlennu a chyflwyno darllediad. Yn dilyn yr hyfforddiant, maent yn ymuno â charfannau sefydledig o bobl ifanc sy’n cefnogi datblygiad pellach y rhaglen ar-lein.

Participant in the Radio Platfform studio

 

Participant at Radio Platfform

 

On the mic at Radio Platfform