Choir Clock

Nifer o Leoliadau

17 côr | 18 lleoliad | 18 awr

Prosiect canu newydd oedd Choir Clock, oedd yn cael ei berfformio am y tro cyntaf yng Nghaerdydd i ddathlu penwythnos olaf Gŵyl y Llais. 

Wedi’i ddatblygu gan gynhyrchwyr cerddoriaeth gyfoes, ryngwladol a jazz byw o’r enw Serious, roedd y dathliad yma yn cynnwys 17 o gorau a grwpiau lleisiol mewn gwahanol leoliadau ledled y ddinas, gyda pherfformiadau yn digwydd mewn lleoliad gwahanol bob awr, ar yr awr.

Roedd y digwyddiad heb ei ail yma yn mynd â phobl ar drywydd llwybr o leisiau, i ddarganfod rhannau anarferol o’r ddinas a chlywed lleisiau newydd, amrywiol a gwahanol ar yr un pryd.

Gydag amryw o grwpiau proffesiynol ac amatur o’r ardal a’r gymuned leol, roedd y Choir Clock cyntaf erioed yn cyrraedd ei hanterth am ganol nos gyda detholiad o gorau gwahanol yn ymuno â’i gilydd ar gyfer perfformiad arbennig iawn yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o dan arweinyddiaeth Craig Yates o Only Men Aloud.