Cymru 1000

Neuadd Dewi Sant
Mae’r profiad o ddynion yn canu gyda’i gilydd wedi bod yn rhan flaengar o fywyd a hunaniaeth Cymru ers canrifoedd.

Mae corau meibion Cymreig yn adnabyddus yn rhyngwladol ac yn draddodiad sy’n ymestyn yn ôl i’r unfed ganrif ar ddeg. Yn y cyngerdd arbennig yma wedi’i guradu gan Gyfarwyddwr Artistig Aloud, Tim Rhys-Evans MBE, daeth rhai o gorau meibion gorau Cymru at ei gilydd i ddathlu’r treftadaeth celfyddydol a cherddorol hynod yma.

Cafodd mwy na 300 o leisiau eu darparu gan Only Men Aloud, Only Boys Aloud a’r 2016 Academi Principality Only Boys Aloud wrth iddyn nhw ymuno â thri o gorau meibion mwyaf arbennig Cymru, Côr Godre’r Aran, Côr Meibion Pontarddulais a Chôr Undebol Ar Ôl Tri am siwrnai hudolus drwy fil o flynyddoedd o’r traddodiad corawl Cymreig.

Roedd y cyngerdd yn gyflwyniad ar y cyd rhwng Canolfan Mileniwm Cymru ac Elusen Aloud, a roedd Sinfonia Cymru yn cyfeilio o dan arweiniad gwestai arbennig iawn.

Cafodd y prosiect yma ei gefnogi gan Colwinston Charitable Trust.