Every Song I’ve Ever Written - Perfformiad Unigol

Prosiect yw Every Song I’ve Ever Written am gof, hanes, pethau sy’n bodoli a ddim yn bodoli, cyfansoddi, y rhyngrwyd a diwylliant pop. 

Rhwng 1985 a 2004, bu Jacob Wren, cyd-gyfarwyddwr artistig PME-ART (Canada), yn cyfansoddi caneuon. Llawer iawn o ganeuon. Ar y pryd, prin fod neb wedi’u clywed, ac felly mewn un ffordd, dydy'r caneuon hynny ddim yn bodoli eto. O roi’r cyfan ynghyd, nod Every Song I’ve Ever Written yw gofyn cwestiynau am ystyr caneuon ar y rhyngrwyd, ac am natur cyfansoddi caneuon heddiw mewn gwirionedd. A’r rheini wedi’u rhoi yn nhrefn amser, mae’r caneuon hyn yn creu portread anfwriadol o ieuenctid Jacob, ac ar yr un pryd yn croniclo hanes diweddar o un safbwynt penodol. 

Bydd perfformiad hefyd ar 9 Mehefin 2018 pan fydd pump o fandiau Caerdydd yn ymuno â Jacob ar y llwyfan. 

Os hoffech chi fod yn rhan o elfen ar-lein y prosiect hwn, fe allwch chi recordio eich fersiwn eich un o un o’r caneuon hyn, ei newid, a’i pherchnogi. Os hynny dilynwch y cyfarwyddiadau ar y wefan.

Amser Gorffen Tua 9:00yp