Lovecraft (Not the sex shop in Cardiff)

Sioe un fenyw yn cyfuno cerddoriaeth, gwyddoniaeth a chomedi. 

Hyd y Perfformiad: Tua 1 awr

Yr actores a’r gantores Carys Eleri (Parch, Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon, National Theatre Wales) sydd wedi creu ac yn perfformio Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff). Mae’n sioe onest a ffraeth am y niwrowyddoniaeth sydd y tu ôl i gariad ac unigrwydd. 

Wedi’i seilio ar ei phrofiadau hi’i hun, mae Carys yn cyfuno caneuon crafog a hynod ddoniol (The Love Monger, Space and Time, Tit Montage) â straeon o’r galon, gan ein hebrwng ar daith i ddarganfod sut y mae cariad yn gweithio, pam ei fod yn achosi inni wneud pethau hurt, a pham mai cofleidio yw’r ateb. 

Bydd Carys – menyw llawn asbri, sbort a thalent sydd wedi'i henwebu am wobr BAFTA Cymru – yn dod â'i swyn (ac ocsitosin) i’r Ganolfan yn y sioe glyfar a hyfryd hon.

Cyd-gynhyrchiad gan Carys Eleri a Chanolfan y Mileniwm Cymru

**Nodwch mai rhagolygon yw'r perfformiadau ar 5 + 6 Mehefin. Bydd tocynnau am £5.

Perfformiadau BSL 8+14 Mehefin. Darparwyd gan Sami Thorpe; Taith Gyffwrdd ar gael drwy ofyn o flaen llaw - darparwyd gan Josh Bowles.