Susanne Sundfør + Novo Amor

Amser Gorffen Tua 10:10yp

Mae Susanne Sundfør yn seren gerddorol yn y ffurfafen. Mae’r gantores-gyfansoddwraig yn cyfuno caneuon gwerin crefftus a synth-pop, ac mae ei gwaith diweddaraf, "Music for People in Trouble”, yn albwm hynod a hyfryd sy’n rhoi llwyfan blaenllaw i lais bendigedig Sundfør, llais ac iddo dôn gwrth-bop. Yr hyn sy’n drawiadol am Sundfør yw ei symlrwydd a'i thalentau anhygoel, sy’n cynnwys ei llais hyblyg a’i gallu i adrodd straeon. 

Ac yntau’n hanu o berfeddion mynyddoedd Cymru, Novo Amor yw enw arall Ali Lacey, yr offerynnwr amryddawn, y cyfansoddwr a’r cynhyrchydd. Mae ei lais cyffrous a'r sain mae'n ei ddefnyddio, yn aml drwy arbrofion sonig, yn arwain at ganeuon sy’n llawn awyrgylch rhyfeddol, a'r rheini’n deimladwy a thrawiadol ill dau. 

Bydd y noson hon yn eich hebrwng ar daith gyfareddol drwy straeon a lleisiau hynod.

Bydd tocynnau yn cael eu gwerthu hyd at 4yp ar ddiwrnod y perfformiad. Ar ôl yr amser yma, bydd tocynnau ar gael o’n swyddfa docynnau ar 02920878889

  

Novo Amor

 

 

Reviews

"Sundfør’s most poignant and personal album to date, 'Music For People In Trouble' marks her out as one of the most compelling artists in the world. The album was inspired by a journey Susanne made in a bid to re-connect, travelling across continents to contrary environments and politically contrasting worlds from North Korea to the Amazon jungle". Bella Union

"Novo Amor had the audience mesmerised from start to finish. Every exquisite strand of instrumentation used built to something grander, and it is clear how sonically driven every element of his music is (presumably heavily influenced by Lacey’s career as a sound designer). However, the most spellbinding sound of all comes from his delicate and fragile falsetto." For Folk's Sake