John Cale with the Festival of Voice Ensemble & Chorus + Gwenno

Neuadd Dewi Sant

… it’s Cale’s imagination that seems boundless” The Guardian

Daeth aelod gwreiddiol i un o fandiau mwyaf dylanwadol cenhedlaeth gyfan, John Cale OBE nol adref ar gyfer perfformiad ecsligwsif ar gyfer Gŵyl y Llais, gyda set agoriadol gan y seren o Gaerdydd, Gwenno.

Yn fuan ar ôl ei record newydd, M:FANS / Music For A New Society, roedd perfformiad arbennig yma yn gweld John yn ymuno ag Ensemble a Chorws Gŵyl y Llais, wedi’u trefnu gan Lucy Morgan.

Mae gan John Cale duedd at greu sŵn-weddau a thapestrïau sonig yn ei gerddoriaeth. Yn ystod y digwyddiad arbennig iawn yma, roedd ffocws ar yr offeryn mwyaf pwerus ohonyn nhw gyd – Y Llais. Mae John yn edrych ymlaen at greu trefniadau arbennig o ddeunydd clasur a newydd, sy’n dangos mynegiant eang emynau marwnadol i ddynwared rythmig – gyda lle i arbrofi yn fyw.

Yn ystod yr yrfa gerddorol anhygoel honno a ddechreuodd yn yr 1960au, mae John Cale wedi creu corff digyffelyb o waith fel cerddor, cantor, ysgrifennwr caneuon, cynhyrchydd, cyfansoddwr ffilm ac artist gweledol. O ymosodiad y Velvet Underground ar roc a rôl, at fod yn artist unigol oedd yn peri syndod dro ar ôl tro, i’r gerddoriaeth annosbarthadwy mae’n ei greu heddiw, mae Cale wedi bod ar flaen y gad mewn toreth o ddisgyblaethau creadigol. Ar ôl hyfforddi’n glasurol, gadawodd y sain confensiynol a’i gyfnewid gyda fiola wedi’i aflunio i greu ei sŵn nodweddiadol ei hun.

Agorodd yr artist sain Gwenno, sy’n DJ, cyflwynwraig radio a chantores gyda’i brand arbennig o electropop mympwyol. Mae cerddoriaeth Gwenno’n trosi ei dylanwadau rhyngwladol i synau allweddellau lo-fi cartref gyda llais atseiniol a churiadau wedi’u hysbrydoli gan musique concrète. Bu Gwenno’n aelod o’r band pop a leolwyd yn Brighton The Pipettes, cyn rhyddhau ei EP Ymbelydredd yn 2012. Yn ddiweddar, gwnaeth ei halbwm cyntaf Y Dydd Olaf, sy’n cynnwys caneuon yn y Gymraeg a’r Gernyweg, ennill Gwobr Gerddoriaeth Gymreig 2014-2015, ynghyd â’r wobr ar gyfer Albwm y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol 2015.

 

 

Reviews

“… it’s Cale’s imagination that seems boundless” The Guardian