Cyhoeddi’r ail restr o artistiaid: Elvis Costello, Gwenno a Susanne Sundfør

https://www.youtube.com/watch?v=IM5I67SDg3Q

Mae prif raglen Gŵyl y Llais wedi cael ei chyhoeddi, ac rydym ar bigau’r drain i’ch cyflwyno i fwy o artistiaid 2018. Yn eu plith bydd artistiaid rhyngwladol a lleol, perfformiadau unigryw arbennig, gigiau mewn awyrgylch glyd, comisiynau arbennig, bar cudd, a hyd yn oed ambell berfformiad am y tro cyntaf erioed yn y byd.

 Bydd Elvis Costello and The Imposters, y gantores a’r ymgyrchydd o Benin, Angelique Kidjo, yr artist seic-pop arbrofol o Gymru, Gwenno, a’r gyfansoddwraig werin o Norwy, Susanne Sundfør, yn ymuno â Patti Smith, Gruff Rhys, Billy Bragg a Passenger yn ein gŵyl 11-diwrnod fis Mehefin eleni. Ydych chi’n teimlo’n gyffrous? Darllenwch yn eich blaen...

Comisiynau theatr newydd
Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi bod yn datblygu ac yn comisiynu nifer o ddarnau theatr newydd i’r ŵyl. Mae Lovecraft gan Carys Eleri, yr actores a’r gantores o Gymru, yn sioe un fenyw sy’n cyfuno cerddoriaeth, gwyddoniaeth a chomedi wrth edrych ar seiliau gwyddonol cariad ac unigrwydd yn ein cymdeithas fodern; mae Highway One yn sioe wedi’i chyfarwyddo gan Mathilde López sy’n cyflwyno hanes teimladwy a hurt o ddoniol am hynt a helynt teithio i chwilio am ystyr, gyda pherfformiadau byw gan Katell Keineg; ac mae Double Vision yn brofiad cyffrous sy’n cyfuno’r synhwyrau gan Gagglebabble, yr arbenigwr gigiau theatr o Gaerdydd.

Mae’n dda hefyd gallu croesawu Camille O’Sullivan, y gantores a’r adroddwraig straeon ryfeddol o Iwerddon, a fydd yn perfformio caneuon Nick Cave & The Bad Seeds yn ei sioe newydd, Cave.

Profiadau cerddorol unigryw
Bydd Opera Cenedlaethol Cymru yn perfformio Rhondda Rips It Up! yng nghwmni Lesley Garret. Sioe yw hon yn olrhain stori Margaret Haig Thomas (Arglwyddes y Rhondda), y swffragét o Gasnewydd a fraenarodd y tir ar gyfer ymgyrchoedd dros hawliau menywod.

Bydd enillydd Gwobr Gerddoriaeth Gymreig y llynedd, The Gentle Good, sy’n enwog am ei ddawn grefftus ar y gitâr a’i alawon gwerin oesol, yn cael ei gefnogi gan Ivan Moult, a cheir perfformiadau arbennig gan y ddau artist wrth i'r Mavron Quartet ymuno â nhw ar y llwyfan.

Bydd sawl grŵp rhyngwladol yn eich cyfareddu gan ddangos eu lleisiau grymus, yn eu plith Reykjavíkurdætur, deg o fenywod sy’n rapio o Wlad yr Iâ; A Filetta, grŵp chwe-aelod o Corsica sy’n cydblethu’u lleisiau i gyrraedd yr entrychion mewn caneuon polyffonig tair rhan; a Tank and The Bangas, sef un o fandiau mwyaf trawiadol New Orleans a fydd yn cyflwyno cyfuniad di-fai o rap, barddoniaeth lafar a neo-soul.

Gŵyl hygyrch
Rydym wedi creu partneriaeth ag Anabledd Dysgu Cymru er mwyn lansio Gig Buddies, sef cynllun cyfeillio sy’n dod â phobl sydd ag anableddau dysgu a gwirfoddolwyr sy’n rhannu’r un diddordebau ynghyd, er mwyn iddynt allu mynd i gigs gyda’i gilydd. Rydym hefyd yn annog y rheini sy’n prynu tocynnau i gyfrannu rhodd er mwyn inni allu rhoi tocynnau am bris gostyngol i’r rheini na fyddai fel arfer yn gallu mwynhau rhaglen yr ŵyl. Rhowch yr hyn allwch chi wrth brynu eich tocynnau chi.

Ac yn olaf...
Bydd manylion am far cudd, noson o ysbrydoliaeth a direidi wedi’i churadu gan Charlotte Church, yn ogystal â’r brif act olaf yn cael eu cyhoeddi ar 12 Ebrill. Tan hynny, mae digon i’ch difyrru, ac mae’r tocynnau ar gael fan hyn.

Postwyd gan