#GyLl2018 a'r Brifysgol Agored yn cydweithio i archwilio hawliau i fenywod

Mae heddiw yn nodi 100 mlynedd ers pasio Deddf Cynrychiolaeth y Bobl, cyfraith a oedd yn caniatáu i fenywod dros 30 mlwydd oed a phob dyn yn y Deyrnas Unedig, bleidleisio am eu harweinydd seneddol. Roedd y llwyddiant yn garreg filltir i’r rheini oedd yn brwydro am hawliau i fenywod yn 1918. 

Bydd nifer o bobl dros y Deyrnas Unedig yn gweld heddiw fel diwrnod i ddathlu a diwrnod bydd yn ysbrydoli trafodaeth bellach a thynnu sylw at yr hyn sydd angen gwneud dros gydraddoldeb heddiw, oherwydd rydyn ni’n dal yn bell o’i gyrraedd. Rydyn ni wedi bod yn ysu am gael cyhoeddi bod Gŵyl y Llais 2018 yn cydweithio â’r Brifysgol Agored yng Nghymru er mwyn archwilio sefyllfa hawliau a chydraddoldeb i fenywod 100 mlynedd yn ôl hyd nes heddiw. 

Ar flaen y gad o ran dysgu hyblyg ac arloesol, mae’r Brifysgol Agored yn darparu mynediad i addysg yn y Deyrnas Unedig ac mewn dros 100 gwlad yn fyd eang. 

Er mwyn cael cipolwg ar eu hymchwil a thrafodaethau diweddar ynglŷn â’r swffragetiaid yn ogystal â chael gwybod mwy am y menywod arloesol oedd yn rhan mor bwysig o’r hanes yna ewch i wefan y Brifysgol Agored, yma.

Er mwyn cael gwybod am gyhoeddiadau a newyddion diweddaraf Gŵyl y Llais 2018, gan gynnwys ein partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru, cofrestrwch ar gyfer ein e-lythyr, yma.

Postwyd gan