ENGLISH

National Theatre Wales a Quarantine gyda Chanolfan Mileniwm Cymru ar gyfer Gŵyl y Llais 2018

Mae sioe newydd anhygoel National Theatre Wales a Quarantine yn gwahodd ei chynulleidfa i mewn i sgwrs am iaith gyda'r perfformiwr Jonny Cotsen - perfformiad a adeiladwyd allan o ddiddordeb yn yr hyn sy'n digwydd pan geisiwn siarad am sut i fyw gyda'i gilydd.  Mae'n  wedi'i ysbrydoli gan theatrigrwydd gwersi iaith, a thrafodaethau gydag ymfudwyr  sy'n dysgu Saesneg am bob math o resymau. Ar gyfer busnes, er pleser, i oroesi, i gymryd rhan, i basio'r prawf ... 

Bydd yr A i Z bywiog hwn o iaith a hunaniaeth - a wnaed yng Nghymru, ond â safbwynt byd-eang - yn dadansoddi caneuon pop, yn rhwygo gramadeg yn ddarnau ac yn rhoi llwyfan i’r  holl ieithoedd yn yr ystafell. Yn ddigwyddiad llawen, cynnil, pryfoclyd, mae English yn gofyn sut mae iaith yn ein llunio ni oll a’r hyn sy’n digwydd i’n hymdeimlad o’n hunain pan nad ydym mewn gwirionedd yn gwybod sut i ddweud pwy ydym ni.

Canllaw Oedran: 14+

Perfformiadau BSL 16 Mehefin 7pm; 23 Mehefin 2pm: Darparwyd gan: Tony Evans.

https://nationaltheatrewales.org/english

https://twitter.com/NTWtweets

 

Gwybodaeth i gynulleidfaoedd:

 • Bydd y drysau i’r lleoliad yn agor 15 munud cyn i’r perfformiad ddechrau. Hynny yw, 6.45pm ar gyfer y perfformiadau nos a 1.45pm ar gyfer perfformiadau prynhawn
 • Gellir casglu tocynnau a brynwyd ymlaen llaw a thocynnau i’w hargraffu gartref gan y staff blaen tŷ yng nghyntedd Tŷ Dawns o 15 munud cyn y perfformiad
 • Bydd unrhyw docynnau nas gwerthwyd ar gael i’w prynu o swyddfa docynnau Canolfan Mileniwm Cymru (WMC) tan cyn i’r perfformiad ddechrau
 • Mae’r gofod perfformio yn Nhŷ Dawns yn dro byr o gwmpas y gornel o brif gyntedd mynedfa WMC. Bydd staff ar gael i’ch cynorthwyo chi ac arwyddion i’ch arwain i fynedfa Tŷ Dawns
 • Nid oes caffi na bar yn Nhŷ Dawns ei hun, ond mae sawl un yn WMC a thro byr i ffwrdd yng Nghei’r Forforwyn. Sylwer na chaniateir unrhyw ddiodydd (ac eithrio dŵr potel) yn y gofod perfformio
 • Sicrhewch eich bod yn cyrraedd yn brydlon gan na fydd hwyrddyfodiaid yn cael eu gadael i mewn
 • Nid oes seddi cadw
 • Hyd y sioe yw oddeutu 90 munud heb egwyl
 • Ni chaniateir tynnu lluniau neu recordio yn ystod y perfformiad
 • Rhowch ddyfeisiau symudol ar dawel cyn i’r perfformiad ddechrau
 • Gobeithio y byddwch yn mwynhau’r perfformiad, rhowch eich barn i ni ar @NTWtweets