Geiriau a Cherdd yng nghwmni Patti Smith

Cyfle prin ac unigryw i ddim ond 200 o bobl ...

Amser Gorffen Tua 10:30yp

Bydd Patti yn ymuno â Gŵyl y Llais i rannu'i geiriau a’i barddoniaeth, gan edrych ar fywyd fel mam, cariad, gweddw a breuddwydwraig yn adeilad prydferth Eglwys Sant Ioan, Caerdydd. 

Ar ôl gweithio mewn ffatri, dechreuodd Patti gyfansoddi a pherfformio’i cherddi, cyn ffurfio’r Patti Smith Band a chreu enw fel un o’r artistiaid pync mwyaf dylanwadol yn hanes y byd. Mae hi wedi ennill llond lle o wobrau ac anrhydeddau dros ei phedwar degawd fel artist. 

Enillodd Patti wobr y National Book Award yn 2010 am ei hunangofiant, Just Kids. Ymhlith ei llyfrau eraill mae Witt, Babel, Coral Sea, Woolgathering, Auguries of Innocence, Collected Lyrics, ac M Train

Mae Patti Smith yn parhau i ysgrifennu, i berfformio’i gwaith, i weithio ar brosiectau artistig, ac i roi ei chefnogaeth i faterion hawliau dynol.

Pattismith.net

Facebook.com/pattismithAuthor

Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad yma nawr wedi gwerthu allan. Gellir dal brynu tocynnau yma ar gyfer Noson yng nghwmni Patti Smith yn y Theatr Donald Gordon ar y 12fed o Fehefin.

 

Llun Patti Smith gan Edward Mapplethorpe