GWEITHDY SYMATICS GWELEDOL

3pm - 4pm

Dysgwch sut mae’r Peiriant Symatic Gweledol yn gweithio, gan ddarparu cyfle i’r cyfrannogwyr chwarae gyda’r cerflun fideo sain. Cyffyrddwch y dŵr lle teithïr y sŵn, chwaraewch gyda hylif ddi-newtonaidd a chreu synau eich hunain wrth iddynt gael eu chwarae trwy’r cerflun. Llwythi o hwyl a llwythi o lanast!

Addas i bob oedran, ond rhaid i gyfrannogwyr o dan 13oed fod gyda oedolyn. Llunwyd a datblygwyd gan Reeps One, beatboxer, artist lleisiol, gweledol a chysyniadol sy’n arbennigo mewn campweithiau sain-weledol, mewn cydweithrediad gyda Zach Walker. Ysbrydolwyd Reeps One i greu rhywbeth gweledol gyda cerddoriaeth lleisiol ac i arbrofi gyda gwaith sain-weledol a ffenomena corfforol, mor bell yn ôl a 2012. Yr hyn sydd wedi chwarae rhan flaenllaw yn ei waith yw Symatics – y defnydd o ddirgryniadau fel cyfrwng i symud, i drefnu ac i reoli mater.

Y canlyniad yw golygfa ysblennydd o gelfyddid byw arallfydol analog, sy’n arsylwi’r berthynas unigryw rhwng nodweddion organig y llais, a’r symbiosis rhwng dirgryniadau a sŵn.

Gwnewch yn siwr eich bod yn profi perfformiad Reeps One ym Mhentre’r Ŵyl ar Fehefin 15ed 7pm - 8pm.