Gwlad y Gân: Dathlu Canmlwyddiant Roald Dahl

Lleoliadau ledled Cymru

Cyflwynwyd gan Ganolfan Mileniwm Cymru a’r Elusen Aloud

Daeth miloedd o blant o Gymru at ei gilydd ar gyfer yr antur flasuswych yma oedd yn dathlu bywyd storïwr gorau’r byd, Roald Dahl.

Gydag enwogion yn darllen rhai o straeon enwocaf Roald Dahl ochr yn ochr â chaneuon oedd yn seiliedig ar ei lenyddiaeth, roedd y cyngerdd ryngweithiol yma yn rhan o ddathliadau ehangach Roald Dahl 100, sef dathliadau Canmlwyddiant ers genedigaeth yr awdur. Cynhaliwyd cyngherddau ar yr un pryd yn Aberystwyth, Caerdydd a Llandudno.

Gyda chefnogaeth Banc Lloyds, Ystâd Roald Dahl a CânSing, mae’r berthynas yma rhwng Canolfan Mileniwm Cymru a’r Elusen Aloud wedi creu cyfleoedd i 300 o ysgolion ledled Cymru weithio’n greadigol i ddathlu Roald Dahl drwy gân. I ddefnyddio’r adnoddau cyfnod allweddol 2, ewch i www.gwladygan.cymru.