Hugh Masekela and Larry Willis + Juliet Kelly

New Theatre
Mae Hugh Masekela wedi dod yn enw chwedlonol yn y degawdau ers iddo afael yn ei drymped cyntaf, a diolch i’r drefn, does dim arwydd ei fod yn bwriadu ei roi i lawr eto.

Mae ei lais wedi siarad yn aml yn ymgyrch De Affrica dros hawliau sifil, tra bod sŵn esgynnol, llawen ei drymped yn gorlifo â chynhesrwydd ac yn berwi ag elfennau o jazz treflan, hip-hop a ffync. Gyda gyrfa unigol hynod o lwyddiannus sy’n rhychwantu pum degawd o ganeuon poblogaidd, yn cynnwys y llwyddiant byd eang Grazin’ in the Grass a’r recordiad o Bring Him Back Home fel teyrnged i Nelson Mandela, mae’n parhau, yng ngeiriau The Independent fel “a musician of phenomenal grace and power… still blessed with a voice that can strip the leaves from the trees.

Yn rhannu’r llwyfan, mae Larry Willis wedi bod yn rym ar sîn jazz Efrog Newydd ers oes, pianydd dethol actau amrywiol fel Jackie McLean, yr Adderley Brothers, Dizzy Gillespie a Blood Sweat and Tears. Mae’r ddau’n ffrindiau ers iddyn nhw gwrdd yn Efrog Newydd yn y chwedegau, ac yn byrlymu â doethineb arloeswyr a meistri yn y genre.

Juliet Kelly yw un o drysorau cudd jazz y DU. Wedi’i bendithio â llais hyfryd, llawn mynegiant, mae hi hefyd yn gyfansoddwraig dalentog sy’n dwyn ynghyd amryw o ddylanwadau o gerddoriaeth pop a soul i jazz ac wedi perfformio gydag artistiaid fel Courtney Pine a Talvin Singh. Mae ei phedwerydd halbwm, Spellbound Stories, yn gasgliad o ganeuon sy’n seiliedig ar rai o’i hoff nofelau, gan gynnwys The Color Purple gan Alice Walker, Veronika Decides to Die gan Paolo Coelho a Perfume: The Story of A Murderer gan Patrick Süskind.

 

www.hughmasekela.co.za/ | @hughmasekela

www.julietkelly.com | @julietkelly

Reviews

“Hugh Masekela creates an instant party, leading from vocals and flugelhorn like a South African Louis Armstrong” The Guardian