Lawrence Abu Hamdan - Contra Diction: Speech Against Itself

Theatr Reardon Smith
Daeth yr artist o Beirut Lawrence Abu Hamdan â’i ddiddordeb mewn sain a’i berthynas â gwleidyddiaeth i Ŵyl y Llais 2016.

Mae Aural Contract yn trafod ein dealltwriaeth o rôl y llais yn y gyfraith a natur gyfnewidiol tystiolaeth yn wyneb cyfundrefnau newydd o reoli ffiniau, technolegau algorithmig, gwyddorau meddygol a dulliau ysbïo.

Wedi’i gomisiynu gan Ganolfan Mileniwm Cymru ac Artes Mundi, cafodd ymchwil diweddaraf Abu Hamdan ei berfformio yng Ngŵyl y Llais fel traethawd byw ar lafar, gan ddefnyddio cyfres o driniaethau sonig a samplau wedi’u cynllunio i gwestiynu’r ffyrdd sylfaenol rydyn ni’n siarad, gwrando ac yn cael ein clywed heddiw.

www.lawrenceabuhamdan.com | @LAbuHamdan

 

Roedd y digwyddiad yma yn un rhad ac am ddim.