PROCESSIONS

Gwahoddwn fenywod, merched a rheini sy’n uniaethu fel benyw neu’n ddi-deuaidd ledled y Deyrnas Unedig  i ddod at eu gilydd ar strydoedd Caerdydd ar ddydd Sul 10 Mehefin 2018 ar gyfer PROCESSIONS, er mwyn creu celfyddydwaith torfol i nodi canmlwyddiant Deddf Cynrychioli’r Bobl, oedd wedi rhoi hawl pleidlais gyntaf i fenywod Prydeinig. 

Caiff y darn o waith ei chynhyrchu gan Artichoke, cynhyrchydd celfyddydwaith cyhoeddus mwyaf y DU, fel rhan o 14-18 NOW, rhaglen gelfyddydol swyddogol y DU ar gyfer canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, ac mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru ar gyfer Gŵyl y Llais 2018. Bydd y celfyddydwaith yn uno ac ysbrydoli menywod o bob cefndir mewn darlun byw, symudol o fenywod yr 21ain ganrif yn y Deyrnas Unedig ac yn digwydd ym mhrif ddinasoedd ym mhob un o’r cenhedloedd ar yr un pryd. 

Bydd cyfranogwyr yn gwisgo gwyrdd, gwyn a fioled er mwyn adlewyrchu lliwiau’r swffragét, a bydd y coreograffi yn gwneud iddynt ymddangos fel bandiau lliw anferth yn plethu mewn i’w gilydd. Ymunwch â ni ar strydoedd Caerdydd er mwyn cymryd rhan wrth i ni ddathlu'r foment hanesyddol bwysig hon.

Hoffech chi gymryd rhan? Mae cofrestru blaenllaw yn agored nawr felly cofrestrwch ar gyfer y dathliad pwerus yma gan fynd i processions.co.uk #GyLL2018 #PROCESSIONS2018