Sex Ed Assembly

2 awr am ddim, llefydd cyfyngedig, angen cadw lle ymlaen llaw, lluniaeth ar gael. 

Byddwn yn clywed pobl yn siarad am gael “rhyw normal” ond myth yw’r disgrifiad o ryw fel rhywbeth normal. Efallai fod rhai gweithredoedd a theimladau’n gyffredin (fel rhuthr y gwaed, anadlu trwm, organau rhywiol yn chwyddo a gwlybaniaeth) ac efallai fod rhai gweithredoedd yn llai cyffredin. Ond nid oes y fath beth â rhyw “normal” o dderbyn pa mor hyfryd ac eang yw sbectrwm rhyw rhwng pobl. 

Drwy ddod i’r digwyddiad hwn, bydd cyfle ichi siarad am eich sbectrwm eang chi, a’r gwaith rydych chi’n ei wneud (neu y byddech chi’n ei hoffi ei wneud) ym myd addysg rhyw. Dyma bethau y byddwn yn dod ar eu traws bob dydd yn ein teuluoedd, ar y sgrin, yn Nhŷ’r Cyffredin, neu mewn ysgolion. 

Mae addysg rhyw yn rhywbeth sy’n para oes, ac mae’n gymhleth. Mae gwaith diflino’r gweithwyr rhyw, yr artistiaid, yr ymgyrchwyr, yr addysgwyr a’r rhieni sydd wedi dod o’n blaenau yn cyffwrdd ein calon – ac rydym am wrando arnoch chi er mwyn darganfod beth allwn ni ei wneud gyda’n gilydd. 

Grŵp o bobl yw Bedfellows sy’n creu adnoddau ynghyd i ail-addysgu ein gilydd am ryw.   
Fel artistiaid a chreaduriaid rhywiol unigolyddol yn y byd, rydym am greu adnoddau gyda’n gilydd er mwyn gwrthwynebu addysg rhyw sy’n cael ei rhoi o safbwynt heterorywiol a gwrywol. Rydym yn awyddus i ddefnyddio dulliau artistig er mwyn creu straeon sy’n wrthbwynt i hynny. 

Mae’r gwaith hwn yn dal i fynd rhagddo, ond yn fwyaf diweddar wedi cynnwys Gweithdy 'DIY' yn Stiwdio’r National Theatre; dangosiad o bornograffi queer,  grŵp ymchwil misol i bobl sydd â diddordeb mewn datblygu modelau gwahanol ar gyfer addysg rhyw, gweithdai cydsynio mewn ysgolion, cyfweliad radio, noson glwb, canolfan ymchwil mynediad agored, a chyfres o weithdai/perfformiad o’r enw SEX TALK MTG. 

Fforwm gyfranogol 2-awr yw’r Bedfellows Sex Ed Assembly. Nid ydym yn goddef hiliaeth, rhywiaeth, homoffobia, transffobia na biffobia. Rydym yn credu mewn arferion rhyng-adrannol a ffeministaidd sy’n cynnwys pobl trawsrywiol.

Ymunwch â ni yng Ngŵyl y Llais a dewch inni drafod rhyw.

Bydd tocynnau yn cael eu gwerthu hyd at 11yb ar ddiwrnod y perfformiad. Ar ôl yr amser yma, bydd tocynnau ar gael o’n swyddfa docynnau ar 02920878889