Utopia

Wedi'i guradu gan Charlotte Church

YN CYNNWYS: 

IONNALEE: IAMAMIWHOAMI 

FATOUMATA DIAWARA 

LE GATEAU CHOCOLAT 

TALIA RANDALL 

GYDA DJS 

Amser Gorffen Tua 12:30yb

Wedi’i guradu gan Charlotte Church, mae Utopia yn cyfuno rhaglen o leisiau cyferbyniol o gerddoriaeth fyd, cabaret, electronica, synth-pop a gwerin, a’r cyfan wedi cwtsho at ei gilydd. 

Prosiect unawdol newydd yw Ionnalee gan Jonna Lee, sef creawdwr y ffenomen pop electronig clyweled iamiwhoami. Mae hi’n ymchwilio marwolaeth a chreu etifeddiaeth yn ei halbwm a ffilm drawiadol EVERYONE AFRAID TO BE FORGOTTEN. 

Mae Fatoumata Diawara yn fardd-gantores gryglyd â thraw perffaith. Magwyd Diawara ar gerddoriaeth Wassoulou, arddull a ystyriwyd yn un o gyndadau’r blŵs. Cyd-gynhyrchwyd ei halbwm gan Mathieu Chedid (-M-) ac mae’n ymdoddi synau traddodiadol a chyfoes Affricanaidd. 

Mae’r drag-diva, carwr-lycra, canwr opera (o dro i dro), barfog Le Gateau Chocolat am fod yn perfformio sioe arbennnig RAW CACAO yng Nghanolfan Mileniwm Cymru fel rhan o Ŵyl y Llais. Yn berfformiwr cabaret chwedlonol, mae’n perfformio dros y byd i gyd, o Adelaide i Gaeredin a Wroclaw i Sydney. Fydd y sioe arbennig hwn yn cynnwys yr hîls 6-modfedd, ac athrylith chwe troedfedd a hanner mewn wig mewn rhannau cyfartal, yn cynnwys popeth y byddwch chi’n disgwyl ac mewn ffordd y byddech chi erioed wedi ei weld o’r blaen: yn agos, heb unrhyw gymhariaeth, llawn awen a noeth. Mae Le Gateau Chocolat yn gwneud disco, opera, sioeau cerdd  a pop o un pen y sbectrwm i’r llall, yn siglo rhwng y ddau, heb gymryd anadl o’i lais bariton swynol. 

Mae Talia Randall wedi ennill gwobrau am ei pherfformiadau doniol, gwleidyddol a gwefreiddiol. Fel person dyslecsig a godwyd mewn cartref lle’r oedd y parch mwyaf i fwyseiriau, jôcs ac ystyron deublyg, datblygodd Talia ei llais yn yr enwog Roundhouse Poetry Collective.