Van Morrison gyda'r gwestai arbennig Bryn Terfel

Theatr Donald Gordon
Digwyddiad ecsgliwsif i ŵyl y llais

Am y tro cyntaf erioed ar gyfer Gŵyl y Llais daeth yr athrylith cerddorol, Syr Van Morrison, a’r seren opera nodedig Bryn Terfel ynghyd i rannu llwyfan ar gyfer perfformiad unigryw. 

Mae Van Morrison, sydd wedi ennill chwe Gwobr Grammy yn adnabyddus am ei berfformiadau byw hudolus a chreadigaeth y genre neilltuol ‘Celtic soul’, sy’n cyfuno soul ac RnB confensiynol gyda’r traddodiad Celtaidd, jazz a geiriau llif-ymwybod. Gyda’i dalent digyffelyb fel cyfansoddwr, cantor a pherfformiwr, dychwelodd Morrison  â’i gatalog hynod o ganeuon i Ganolfan Mileniwm Cymru mewn ail-ymweliad hir-ddisgwyliedig â Chaerdydd.

Yn ymuno ag ef am ddiweddglo o ddeuawdau unigryw, oedd y bas-bariton a’r Cymro Bryn Terfel sy’n adnabyddus am ei allu amryddawn fel perfformiwr cyngerdd. Mae’i uchafbwyntiau’n cynnwys seremoni agoriadol Canolfan Mileniwm Cymru, Noson Olaf Proms y BBC a’r cyngerdd gala bythgofiadwy gydag Andrea Bocelli yn Central Park, Efrog Newydd.

www.vanmorrison.com | @vanmorrison